Integritetspolicy

Personuppgifter vi samlar in

När du gör en bokning, preliminärbokning eller ställer dig på väntelista för något av våra arrangemang samlar vi in namn, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder personuppgifter

Vi samlar in uppgifter om våra kunder av följande huvudsakliga anledningar:

  • – för att kunna kommunicera med våra kunder inför ett arrangemang eller tilltänkt sådant,
  • – för att kommunicera med våra kunder med anledning av kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag, samt
  • – för att marknadsföra våra tjänster via nyhetsbrev och våra andra digitala kanaler.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter i vår kontakt med dig som kund. Vi varken vidarebefordrar, säljer eller delar på annat sätt dina uppgifter med tredje part.

Hur vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, till exempel för att kunna skicka nödvändig kommunikation och erbjudanden. Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet. Du har rätt att när som helst begära att vi raderar dina uppgifter helt och hållet ur vårt register.

Kontaktuppgifter