Kvinna på reptrassel, höghöjdsbanan

Adventure education

Äventyrspedagogik är en form av upplevelsebaserad inlärning med inslag av spänning och utmaning, som tillsammans med reflektion hjälper förståelsen för gruppens och individens beteende. Upplevelsebaserat och äventyrsbaserat lärande används ofta synonymt när man talar om inlärning via egna erfarenheter. I grupp handlar det om samarbetsträning där uppgifterna struktureras på ett sådant sätt att varje gruppmedlem är beroende av de andra i gruppen för att uppnå ett resultat.

Äventyrspedagogiken lockar fram den inre motivationen. Inre motivation innebär till skillnad från yttre motivation att göra något för att det är roligt, utmanande eller för att jag känner att jag lär mig något viktigt av det vi gör. Yttre motivation är motsatsen, ett pris, beröm, pengar eller något annat man kan ta på. Så hos oss kommer du inte att tävla mot andra och du kommer inte heller få något pris eller något omdöme. Men våra duktiga guider kommer hjälpa dig att locka fram din motivation om du fastnar i negativa tankar.

En person som haft stort inflytande över äventyrspedagogiken är Kurt Hahn (1886-1974).
Kurt Hahn fick ett uppdrag av den engelska marinen som hade upptäckt något märkligt. De som överlevt till sjöss under kriget var de fysiskt svagare och äldre sjömännen. De yngre, friskare och starkare männen hade drunknat. Kurt Hahns studier visade att de yngre sjömännen saknade gruppkänsla och förmågan att tro på sig själva. När de hamnade i vattnet förlitade de sig på att någon annan eller livbåtar skulle rädda dem. Det var alltså den mentala inställningen som skiljde dem åt, de yngre gav efter för paniken, tappade kontrollen och klarade inte av att samarbeta.
Hahn utvecklade metoder för att bygga upp mental styrka, självkännedom och bra samarbetsförmåga, vilket är hörnstenarna i det som kallas äventyrspedagogik. Hans program utvecklades sedan till Outward Bound-skolor. Programmen fick sitt namn efter en nautisk term som sjömännen använde när fartygen lämnade den trygga hamnen för de öppna havens faror.

sjolagret_DSC7767

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at Äventyrsbanan Stockholm AB, corporate identity number 556750-2876 use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Functional cookies

Functional cookies need to be placed for the website to perform in the way that you expect. For instance to remember which language you prefer, to know if you are logged in, to keep the website secure, remember login credentials or to enable sorting of products on the website in the way that you prefer.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Personalization cookies

In order to provide a better experiance we place cookies for your preferances

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data