Alla aktiviteter

Höghöjdsbanor

Våra höghöjdsbanor har olika svårighetsgrader med inspiration från skidbackar:
Grön = Mycket lätt
Blå = Lätt
Röd = Medelsvår
Svart = Svår.
Våra blå och röda banor är byggda så att de är lättare i starten, vilket gör att man hinner vänja sig vid höjden. Väl uppe på banan finns ofta val att göra för att påverka svårigheten. Ziplinorna kan betraktas som blå/röda med klättringen upp till startplattformen.
I år har vi bytt namn på våra höghöjdsbanor och de är numera uppkallade efter platser och torp i Erstviksskogen. Om du är nyfiken kan du läsa mer om platserna och torpen.

Teambuilding för företag

Konferens

Teambuilding för skolor och föreningar