Öppna grupper 2020

In English

Öppna grupper finns för få och enskilda besökare på specifika datum på våra lättare höghöjdsbanor. Tider finns fram till mitten av augusti då vi går in i högsäsong för gruppbokningar, se nedan.

För familjer med barn passar Långa Länken. För att kunna gå hela banan självständigt behöver man vara  140 cm lång. Minimilängd för att gå banan är 110 cm med vuxet sällskap.
Länken passar vuxna deltagare och tonåringar från ca 12 år, minimilängd 150 cm (något kortare med hjälp av vuxen).

Bokning och betalning:
Pris 300 kr/person
Datum med tillgängliga tider är markerade med grönt i kalendern här på sidan. Klicka på önskat datum för tider.
Eventuell avbokning kan ske senast 48 timmar innan utsatt starttid.
Aktiviteten görs i grupp med avstånd mellan varandra, en person i taget börjar på banan efter en gemensam säkerhetsgenomgång. Aktiviteten tar ca 1-2 timmar.

Sluten grupp:
Om ni är 6 eller fler, vill vara själva eller önskar en särskild tid så bokar vi in er som  sluten grupp  se prislista.  Under er tid är ni ensamma med er  guide  på vald bana.   För slutna grupper finns möjlighet att välja mellan alla 6 olika höghöjdsbanor.