Unga länken

Unga Länken har 16 olika utmaningar. Du startar på marknivå och sedan ökar höjden successivt upp till 9 meter över marken. Flera kluriga passager väntar, till exempel balansstocken, tunnan och  lianen, och sedan avslutas banan med en ziplina. Säkringen sker med Smart Belay-system, säkringshakar som inte går att koppla ur vilket gör det helt säkert även för de yngre! För grupper med fler än 15 deltagare, delas ni in i olika starttider för att få en lugn säkerhetsgenomgång. Gruppen som väntar utforskar naturen och försöker hitta vilken mening vi gömt i bokstavsstigen. Räkna med 1,5-2 timmar för en grupp på upp till 15 deltagare. Större grupper (20-30 deltagare) kan räkna med 2,5-3 timmar. Banan är anpassad för barn från 9-13 år. Något yngre deltagare (7-8 år) kan gå med sällskap av vuxen.

Vill ni få med er mer friluftskunskaper så boka till ”Team Unga”, ett program för skolelever där vi kombinerar höghöjdsbanan med olika aktiviteter i skogen. Genom kluriga och roliga övningar på marken får eleverna lära sig mer om natur, friluftsliv och varandra.

Säkerhet

Aktiviteterna genomförs med professionell säkerhetsutrustning och välutbildade instruktörer. Vår anläggning håller den högsta europeiska säkerhetsstandarden och besiktigas regelbundet.
Man behöver inte vara vältränad för att göra en höghöjdsbana men det finns några saker att tänka på inför ert besök. Vi vill därför att du läser igenom våra säkerhetsregler och rekommendationer.