Team-aktiviteter för barn och ungdomar

Team Unga är ett program för elever från årskurs 3 till 6 där vi kombinerar höghöjdsbanan Unga Länken med olika aktiviteter i skogen. Genom kluriga och roliga övningar på marken får eleverna lära sig mer om natur, friluftsliv och varandra.

Teambuilding för äldre elever är anpassat för elever från årskurs 7 till och med gymnasiet. Även här kombineras höghöjdsbanor med aktiviteter på marken, där gruppen får utveckla sin samarbetsförmåga och kreativitet.

Ett spännande och lärorikt program där allt kan hända!

Kontakta oss för offert:

08-717 76 00

bokning@aventyrsbanan.se