Plus-aktiviteter för barn och ungdomar

Unga Frilufts  är ett program för elever från årskurs 3 till 6 där vi kombinerar höghöjdsbanan Unga Länken med olika aktiviteter i skogen. Genom kluriga och roliga övningar på marken får eleverna lära sig mer om natur, friluftsliv och varandra.

Tema Plus är anpassat för elever från årskurs 7 till och med gymnasiet. Som komplement till höghöjdsbanorna väljer ni något av våra teman; Utmaning & rädsla, Teambuilding eller Vildmark, där eleverna genom praktiska övningar och reflektioner får lära sig mer om respektive tema som utgångspunkt.

Ett spännande och lärorikt program där allt kan hända!

Kontakta oss för offert:

08-717 76 00

bokning@aventyrsbanan.se